Gemeente Gemeente Grobbendonk

Zorgverlening

Wie wordt mijn huisarts?
Je bent volledig vrij in de keuze van je huisarts. Wij verwachten wel van je huisarts dat hij ons de nodige richtlijnen voor eventuele verdere medische begeleiding geeft. Er is een vlotte samenwerking met alle huisartsen in de gemeente. Bovendien is ook een Coördinerend Raadgevend Arts (CRA) aanwezig in De Wijngaard, zodat geneeskundige permanentie gewaarborgd is.

Van wie krijg ik hulp?
Dag en nacht staat een deskundig team van verpleegkundigen en zorgkundigen ter beschikking. Zij hebben begrip voor je noden en behoeften en bieden je hulp waar nodig, met respect voor je persoonlijke levenssfeer. Zij helpen bij de dagelijkse verzorging, de toediening van je medicatie en ondersteuning bij de dagelijkse activiteiten.

Wens je als familielid een deel van de zorg op je te nemen?
Dit kan. Je bepaalt zelf in overleg met het zorgteam welke zorg je wenst te verlenen. Van ons zorgteam kan je de nodige ondersteuning verwachten. Familieleden betekenen heel veel voor onze bewoners. Daarom wordt de inbreng van familieleden erg geapprecieerd. Familieleden kunnen het zorgteam helpen bij het beter leren kennen en begrijpen van de bewoner (zijn/haar levensgeschiedenis; wensen en gewoonten). Hoe beter het zorgteam de bewoner kent, hoe beter de dienstverlening kan afgestemd worden op de behoeften van de bewoner.

Kinesitherapie
Wekelijks geven de kinesitherapeuten een groepssessie gymoefeningen.

Indien je huisarts dit voorschrijft, kan je ook voor een individuele behandeling op hen beroep doen. 

De kinesitherapeuten trachten zo veel mogelijk de mogelijkheden van de bewoner aan te spreken met als doel de zelfredzaamheid te behouden of te verbeteren. Je kan bij hen ook terecht voor advies over rolstoelen, loophulpmiddelen en valpreventie. 

Ergotherapie
De ergotherapeut tracht 4 aspecten van de mens positief te beïnvloeden, nl. het geheugen, het lichaam, het sociale, het gevoelsleven.

Als middel hiervoor worden activiteiten gebruikt waardoor de zelfstandigheid van de bewoners behouden blijft of gestimuleerd wordt. Dit wil zeggen dat zoveel mogelijk taken door de bewoner zelf worden uitgevoerd. De activiteiten zijn dan ook grotendeels afgestemd op ieders mogelijkheden en interesses zodat hun zelfwaarde en zelfrespect behouden blijft. Het is dan ook zo dat niet iedereen nood heeft aan ergotherapie. Dit wordt individueel bekeken.

Ouderen maken zo veel mogelijk zelf hun keuzes. Als mensen bepaalde gewoonten hebben van thuis, nemen we die in het woonzorgcentrum graag over. Dit maakt dat de residenten zich thuis gaan voelen. 

Een greep uit de activiteiten:

  • Een kennismakingsgesprek bij opname
  • Het begeleiden van bewoners tijdens het ochtendtoilet, ADL genoemd
  • Stimuleren tot zelfstandig eten, al dan niet met aanpassingen en hulpmiddelen
  • Het afnemen van geheugentesten in functie van dementie
  • Ouderen oriënteren in tijd en plaats
  • Activiteiten zoals zitdansen, krantenuurtje, reminiscentie (praten over vroeger), ... 
  • Relaxatiebaden
  • Huis - en ziekenhuisbezoek bij nieuwe opnames i.f.v. dementie
  • Informatie uitwisselen tussen verschillende disciplines.
  • Op de hoogte blijven over de nieuwigheden binnen ergotherapie

Kapper en pedicure
Elke donderdag komt er een kapper, verbonden aan ons woonzorgcentrum, langs. Liever je eigen kapper? Dit kan ook na afspraak.
Regelmatige voetverzorging en -controle gebeurt door onze eigen pedicure.