Gemeente Gemeente Grobbendonk

Extra controle op zwerfvuil

Onze gemeente intensiveert de strijd tegen zwerfvuil met gerichte patrouilles en boetes voor overtreders, samen met OVAM en Politiezone Neteland, om een schonere omgeving te bevorderen.

Onze gemeente zet zich al lange tijd in om de strijd tegen zwerfvuil aan te gaan, onder andere via sensibiliseringscampagnes, opruiminitiatieven en onze samenwerking met Mooimakers om het beleid rond zwerfvuil en sluikstort te optimaliseren.

Vanaf nu gaan we nog meer werk maken van gerichte patrouilles op zwerfvuil om overtreders te bestraffen. Wie zijn afval zomaar weggooit op de grond en betrapt wordt, riskeert een GAS-boete.  

Vanaf volgende week tot februari zetten we extra mensen in om intensieve controles uit te voeren op gekende hotspots in onze gemeente. Politiezone Neteland werkt hiervoor samen met gemachtigde handhavers van de OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij). Zij stellen de overtreding vast en maken een verslag op. De sanctionerend ambtenaar bepaalt vervolgens de sanctie, variërend van een GAS-boete tot alternatieve maatregelen.

We vragen je dan ook vriendelijk om sigarettenpeuken, blikjes, zakjes hondenpoep, … in de vuilnisbak te werpen of mee te nemen en zo bij te dragen aan een schone omgeving.

Wie dit niet doet en betrapt wordt door een zwerfvuilhandhaver, riskeert een boete die kan oplopen tot 350 euro.

Gepubliceerd op  di 07 nov 2023